Bedragen minimumloon 2020
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2020.

Per 1 juli 2020
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Per maand, week en dag  
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2020)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.680,00 € 387,70 € 77,54
20 jaar € 1.344,00 € 310,15 € 62,03
19 jaar € 1.008,00 € 232,60 € 46,52
18 jaar € 840,00 € 193,85 € 38,77
17 jaar € 663,60 € 153,15 € 30,63
16 jaar € 579,60 € 133,75 € 26,75
15 jaar € 504,00 € 116,30 € 23,26
Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon. Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2020)
Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,77 € 8,62 € 6,47 € 5,39 € 4,26 € 3,72 € 3,24
38 uur € 10,21 € 8,17 € 6,13 € 5,11 € 4,04 € 3,52 € 3,07
40 uur € 9,70 € 7,76 € 5,82 € 4,85 € 3,83 € 3,35 € 2,91
Per 1 januari 2019 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 74,58 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden. Voor de volledigheid vind je op deze pagina de tabel met:
  • Het wettelijk minimumloon voor een flexmedewerker van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband
  • Tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2019
  • Tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen BBL per 1 januari 2019
  • Huidige ABU-loontabel aan. (Bron: ABU)
Bron: Rijksoverheid